Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UPOS
Název: Postoloprty
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Obec (ZÚJ): Postoloprty
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 21´ 28.573" sš 13° 41´ 53.737" vd
Nadmořská výška: 189 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Travnatá plocha u samostatně stojícího domu v areálu orné půdy umístěného po levé straně silnice ve směru výjezdu z Postoloprt na Chomutov.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UPOSM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.10.1994 Datum zániku:31.12.1995

Mapa umístění lokality