Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UOSE
Název: Osek
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Teplice
Obec (ZÚJ): Osek
Klasifikace
Zkratka: B/S/NR
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 37´ 12.024" sš 13° 41´ 38.676" vd
Nadmořská výška: 300 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
V klášterní zahradě na okraji obce, v budce ČO. Nový typ měřící budky od roku 1995.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UOSEM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.1969 Datum zániku:31.03.2003

Mapa umístění lokality