Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UMLS
Název: Malešov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Obec (ZÚJ): Hoštka
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 30´ 32.657" sš 14° 19´ 44.182" vd
Nadmořská výška: 250 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Na zahradě (velmi mírný svah), otevřená krajina. Nový typ měřící budky.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UMLSM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.10.1996 Datum zániku:31.03.2003

Mapa umístění lokality