Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UMIL
Název: Milešovka
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Obec (ZÚJ): Velemín
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 33´ 18.289" sš 13° 55´ 51.537" vd
Nadmořská výška: 837 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Na vrcholu Milešovky v budově MS. Od 1.6.96 v měřící budce ČO na meteorolog. zahrádce (západní svah pod vrcholem).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UMILM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.1969 Datum zániku:31.12.2010

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality