Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: ULVS
Název: Lovosice-MÚ
Stát: Česká republika
Vlastník: Zdravotní ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Obec (ZÚJ): Lovosice
Klasifikace
Zkratka: T/U/IRC
EOI - typ stanice: dopravní
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: průmyslová;obytná;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Školní 2
410 30 Lovosice
Správce lokality, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem-OHL Litoměřice
Mírové nám. 35
41201 Litoměřice
Tel.: 477 751 510
 
E-mail: ales.soukup@zuusti.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 30´ 54.520" sš 14° 3´ 3.139" vd
Nadmořská výška: 152 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
V budově polikliniky Lovosice, 1.patro. Sondy jsou orientovány k východu. V budově MÚ Lovosice, 2.patro. Sondy jsou orientovány k východu. Vzdálenost od předchozího měřícího místa cca 30m. Měření není od 1.1.2010 hrazeno z veřejných prostředků a tudíž data nejsou poskytována do databáze ISKO.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive ULVSK Kombinované měření
inactive ULVST Měření těžkých kovů v SPM
inactive ULVS0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.02.1984 Datum zániku:31.12.2009

Mapa umístění lokality