Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: ULTM
Název: Litoměřice-Mlékojedy
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Obec (ZÚJ): Mlékojedy
Klasifikace
Zkratka: B/S/RA
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná;zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 31´ 26.874" sš 14° 7´ 18.969" vd
Nadmořská výška: 147 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
V rovině na okraji Litoměřic a Mlékojed vedle občanské a průmyslové zástavby, v poli.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive ULTMA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.04.1993 Datum zániku:31.08.2002

Mapa umístění lokality