Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: ULTH
Název: Litoměřice-ZÚ
Stát: Česká republika
Vlastník: Zdravotní ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Obec (ZÚJ): Litoměřice
Klasifikace
Zkratka: B/U/RC
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná;obchodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Mírové nám. 35
412 01 Litoměřice
Správce lokality, adresa
ZÚ se sídlem v Ústí n.Labem-OHL Litoměřice
Mírové nám. 35
41201 Litoměřice
Tel.: 477 751 510
 
E-mail: ales.soukup@zuusti.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 32´ 5.780" sš 14° 7´ 59.224" vd
Nadmořská výška: 166 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zástavba admin., obchod. a bytovými objekty
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Na dvoře býv. OHS v přízemí, 2m nad terénem. Sondy jsou orientovány k východu a k západu. Měření není od 1.1.2010 hrazeno z veřejných prostředků a tudíž data nejsou poskytována do databáze ISKO.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive ULTHK Kombinované měření
inactive ULTHT Měření těžkých kovů v SPM
inactive ULTH0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:03.01.1983 Datum zániku:31.12.2009

Mapa umístění lokality