Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: ULOB
Název: Lobendava
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Obec (ZÚJ): Lobendava
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 51° 0´ 52.556" sš 14° 18´ 17.091" vd
Nadmořská výška: 340 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Velmi řídká zástavba mimo obec, za zahradou, v okolí orná půda. Nový typ měřící stanice.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive ULOBM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.10.1996 Datum zániku:31.03.2003

Mapa umístění lokality