Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:05 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UHSS
Název: Hora sv. Šebestiána
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Obec (ZÚJ): Hora Svatého Šebestiána
Klasifikace
Zkratka: -/R/-
EOI - typ stanice:
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 30´ 36.159" sš 13° 15´ 15.274" vd
Nadmořská výška: 840 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Na okraji obce v domku.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UHSSM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.01.1970 Datum zániku:31.12.1995

Mapa umístění lokality