Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:05 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UHJI
Název: Horní Jiřetín
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Obec (ZÚJ): Horní Jiřetín
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 34´ 17.918" sš 13° 32´ 43.899" vd
Nadmořská výška: 300 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
V zahradě na okraji obce na úpatí hor. Nový typ měřící skříně.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UHJIM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.11.1968 Datum zániku:31.12.2005

Mapa umístění lokality