Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:05 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UFLA
Název: Fláje
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Most
Obec (ZÚJ): Český Jiřetín
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 41´ 13.476" sš 13° 35´ 8.019" vd
Nadmořská výška: 739 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Otevřená náhorní krajina vedle vodní nádrže.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UFLAA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.12.1984 Datum zániku:30.04.2003

Mapa umístění lokality