Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:05 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UCMT
Název: Chomutov
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Ústecký
Okres: Chomutov
Obec (ZÚJ): Spořice
Klasifikace
Zkratka: B/S/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 26´ 29.996" sš 13° 23´ 30.003" vd
Nadmořská výška: 334 m
Doplňující údaje
Terén: spodní část povlov. svahu, do 8%, inverzní poloha
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
V samost. měřící budce - v areálu VÚRV Ruzyně.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UCMTM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.10.1994 Datum zániku:31.12.2003

Mapa umístění lokality