Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 13.05.2023 04:40 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: UCEC
Název: Čeradice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Louny
Obec (ZÚJ): Čeradice
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 18´ 12.577" sš 13° 29´ 37.687" vd
Nadmořská výška: 330 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Volná otevřená krajina vedle nízkých vodojemů, v okolí louky, pole.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UCECA Automatizovaný měřicí program
active UCECM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 22.05.1993 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality