Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 09:05 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UCBR
Název: Chabařovice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Ústí nad Labem
Obec (ZÚJ): Chabařovice
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 36´ 30.852" sš 13° 46´ 55.552" vd
Nadmořská výška: 199 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
V otevřené krajině na rovině mimo zástavbu vedle účelové komunikace a 60m od železnice (elektrif.).
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UCBRA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:19.01.1992 Datum zániku:29.04.2003

Mapa umístění lokality