Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 08:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UBHO
Název: Buková Hora
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Ústecký
Okres: Děčín
Obec (ZÚJ): Verneřice
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 40´ 18.201" sš 14° 13´ 46.656" vd
Nadmořská výška: 683 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Na pozemku RKS, travnatý porost, rovina na vrcholu Bukové hory. Nový typ měřící skříně.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UBHOM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.10.1996 Datum zániku:31.03.2003

Mapa umístění lokality