Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 15.01.2021 08:47 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: UBEH
Název: Bechlín
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Ústecký
Okres: Litoměřice
Obec (ZÚJ): Bechlín
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 24´ 58.000" sš 14° 20´ 24.001" vd
Nadmořská výška: 249 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zelená plocha v intravilánu (park, lesopark)
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
V samostatné stanici v objektu ZD Bechlín.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive UBEHM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku:01.03.1987 Datum zániku:31.03.1998

Mapa umístění lokality