Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 25.03.2022 04:03 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: TOZR
Název: Ostrava-Zábřeh
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Obec (ZÚJ): Ostrava
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Pavlovova
700 30 Ostrava - Zábřeh
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 47´ 45.742" sš 18° 14´ 49.851" vd
Nadmořská výška: 235 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: vícepodlažní. zástavba (sídliště)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Rovinná lokalita mezi zářezem železniční trati a věžovými domy - sídliště Ostrava-Zábřeh, dobrá otevřená lokalita. V letech 2013-2014 výstavba dopravního propojení přilehlých komunikací - ovlivnění koncentrací PM10, viz ročenka znečištění ovzduší 2013, kap.V.3, http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/13groc/gr13cz/V3_OKFM_CZ.html
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active TOZRA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.05.1993 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality