Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.12.2021 03:44 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: TOST
Název: Ostravice
Stát: Česká republika
Vlastník: ZÚ, MSK
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/R/NR-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;obytná
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 31´ 50.110" sš 18° 23´ 49.987" vd
Nadmořská výška: 410 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zelená plocha v intravilánu (park, lesopark)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
V areálu sběrného dvora. Měření financováno z prostředků Moravskoslezského kraje.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive TOSTA Automatizovaný měřicí program
inactive TOSTP Měření PAHs
inactive TOSTV Měření VOC
inactive TOST0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 31.01.2014 Datum zániku: 31.12.2014

Mapa umístění lokality