Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: TORA
Název: Ostrava-Radvanice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Obec (ZÚJ): Ostrava
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 49´ 6.204" sš 18° 20´ 14.799" vd
Nadmořská výška: 256 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Mírně k západu skloněný pozemek na okraji parkoviště u bývalého koupaliště v Ostravě-Radvanicích, velmi dobrá otevřená lokalita. Provozní náklady hrazeny od 1.4.2003 do 31.12.2004 Statutárním městem Ostrava.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive TORAA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.05.1993 Datum zániku: 08.04.2005

Mapa umístění lokality