Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 13.05.2023 04:40 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: TOKO
Název: Opava-Komárov
Stát: Česká republika
Vlastník: ZÚ, MSK
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/S/RI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná;průmyslová
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 54´ 54.965" sš 17° 57´ 56.575" vd
Nadmořská výška: 243 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
Opava-Komárov, Podvihovská 16, umístění před požární zbrojnicí. Měření financováno z prostředků Moravskoslezského kraje.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive TOKOA Automatizovaný měřicí program
inactive TOKOP Měření PAHs
inactive TOKOV Měření VOC
inactive TOKO0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 03.01.2020 Datum zániku: 05.01.2021

Mapa umístění lokality