Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 27.01.2023 03:39 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: TOHE
Název: Ostrava-Heřmanice
Stát: Česká republika
Vlastník: ZÚ, MSK
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Ostrava-město
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Kladivova 11
713 00 Slezská Ostrava
Správce lokality, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 51´ 39.202" sš 18° 19´ 24.901" vd
Nadmořská výška: 226 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
Od Heřmanického odvalu je místo vzdáleno 500 m. Měření financováno z prostředků Moravskoslezského kraje.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive TOHEA Automatizovaný měřicí program
inactive TOHEP Měření PAHs
inactive TOHEV Měření VOC
inactive TOHE0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 05.01.2022 Datum zániku: 04.01.2023

Mapa umístění lokality