Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.02.2024 03:46 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: TKRV
Název: Krnov-úpravna vody
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav, Moravskoslezký kraj
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 6´ 18.754" sš 17° 41´ 38.119" vd
Nadmořská výška: 318 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: mikroměřítko (několik m až 100 m)
Umístění
Na pozemku úpravny vody. Měření je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive TKRVM Manuální měřicí program
inactive TKRVP Měření PAHs
inactive TKRV0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.2019 Datum zániku: 31.12.2019

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality