Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: TKRN
Název: Krnov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Bruntál
Obec (ZÚJ): Krnov
Klasifikace
Zkratka: B/S/ANR
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: zeměděllská;přírodní;obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Gorkého 816/11
794 01 Krnov
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 6´ 2.000" sš 17° 41´ 21.997" vd
Nadmořská výška: 358 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
V areálu úpravny vody na pozemku prameniště na okraji města. Měření financováno z prostředků Moravskoslezského kraje.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive TKRNM Manuální měřicí program
inactive TKRNP Měření PAHs
inactive TKRN0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 05.01.2010 Datum zániku: 31.12.2010

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality