Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: THLU
Název: Hlučín
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Obec (ZÚJ): Hlučín
Klasifikace
Zkratka: B/S/RA
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná;zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Čs. armády 1263/32
Hlučín
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 54´ 22.335" sš 18° 11´ 30.360" vd
Nadmořská výška: 256 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Na severním okraji města v areálu kotelny Teplo Hlučín, spol. s.r.o. Měření financováno z prostředků Moravskoslezského kraje.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive THLUM Manuální měřicí program
inactive THLUP Měření PAHs
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.2009 Datum zániku: 31.12.2009

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality