Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: TFRY
Název: Fryčovice
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Obec (ZÚJ): Fryčovice
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 39´ 54.003" sš 18° 13´ 41.997" vd
Nadmořská výška: 267 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
V od vesnice u vstupu do střediska ZD, dvířka na Z.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive TFRYM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 15.02.1988 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality