Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: TCEL
Název: Čeladná
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Frýdek-Místek
Obec (ZÚJ): Čeladná
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)
Čistírna odpadních vod
739 12 Čeladná
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 33´ 33.176" sš 18° 20´ 54.076" vd
Nadmořská výška: 400 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Stanice je umístěna na pozemku obecní čistírny odpadních vod. Dobrá lokalita.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive TCELM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1997 Datum zániku: 31.12.2016

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality