Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: TBOX
Název: Bolatice
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Opava
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/R/RA-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: obytná;zemědělská
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 57´ 11.593" sš 18° 5´ 18.700" vd
Nadmořská výška: 264 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
Měřící místo je umístěno v areálu ZŠ a MŠ Bolatice. Areál je na okraji obce a ze tří stran je obklopen zástavbou rodinných domů. Vrcholová poloha, plynná paliva.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive TBOXM Manuální měřicí program
inactive TBOXP Měření PAHs
inactive TBOX0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.2020 Datum zániku: 31.12.2020

Mapa umístění lokality