Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 21.12.2021 03:44 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: TBOU
Název: Bohumín
Stát: Česká republika
Vlastník: ZÚ, MSK
Kraj: Moravskoslezský
Okres: Karviná
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: T/S/R
EOI - typ stanice: dopravní
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
1. máje 400
Bohumín
Správce lokality, adresa
ZÚ-Ostrava
Partyzánské nám. 7
70200 Ostrava 1
Tel.: 596 200 375
 
E-mail: hana.miturova@zuova.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 54´ 14.274" sš 18° 22´ 33.351" vd
Nadmořská výška: 200 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: mikroměřítko (několik m až 100 m)
Umístění
Ulice 1.máje 400. Měření je financováno z prostředků Moravskoslezského kraje.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive TBOUA Automatizovaný měřicí program
inactive TBOUP Měření PAHs
inactive TBOUV Měření VOC
inactive TBOU0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 05.01.2016 Datum zániku: 03.01.2017

Mapa umístění lokality