Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: SKNE
Název: Kněževes
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Středočeský
Okres: Rakovník
Obec (ZÚJ): Přílepy
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 7´ 22.996" sš 13° 38´ 12.002" vd
Nadmořská výška: 271 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Stanice je umístěna v soukromé vile - přístavku na J okraji obce Kně ževes, 500 m od silnice Rakovník - Kněževes.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive SKNEM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 16.05.1991 Datum zániku: 31.12.2003

Mapa umístění lokality