Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: SKAR
Název: Karlštejn
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Obec (ZÚJ): Hlásná Třebaň
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 55´ 18.571" sš 14° 11´ 53.782" vd
Nadmořská výška: 215 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Stanice je umístěna v chem. měřící skříni, na JV kraji obce Karlštejn mezi řekou Berounkou a žel. tratí.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive SKARM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 26.06.1995 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality