Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: SJIV
Název: Jivina
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Obec (ZÚJ): Jivina
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 33´ 5.999" sš 14° 56´ 47.001" vd
Nadmořská výška: 274 m
Doplňující údaje
Terén: vrcholová poloha (vrchol, hřeben) v terénu do 10%
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
V samostatné budce, SZ okraj intravilánu obce, v zahradě rod. domku č.p. 79.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive SJIVM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1990 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality