Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: SCRX
Název: Černíny
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Středočeský
Okres: Kutná Hora
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)
Černíny 31
Černíny
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 50´ 18.095" sš 15° 13´ 3.933" vd
Nadmořská výška: 450 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: střední měřítko (100 - 500 m)
Umístění
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive SCRXM Manuální měřicí program
inactive SCRXP Měření PAHs
inactive SCRX0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.2020 Datum zániku: 31.12.2020

Mapa umístění lokality