Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: SBYS
Název: Byškovice
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Středočeský
Okres: Mělník
Obec (ZÚJ): Neratovice
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 15´ 19.995" sš 14° 29´ 19.000" vd
Nadmořská výška: 209 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zelená plocha v intravilánu (park, lesopark)
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Na okraji areálu živočišné výroby ZD Byškovice v samostatné měřící budce.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive SBYSM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.12.1994 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality