Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: SBRE
Název: Březovice
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Středočeský
Okres: Mladá Boleslav
Obec (ZÚJ): Jivina
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 33´ 19.004" sš 14° 56´ 47.001" vd
Nadmořská výška: 300 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
V samostatné budce na okraji obce Březovice, v objektu ZD - sklady, mechaniz. středisko.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive SBREM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.07.1986 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality