Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 04.10.2021 21:25 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: SBLH
Název: Bělohrad
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Středočeský
Okres: Příbram
Obec (ZÚJ): Nečín
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - Libuš CLI
Gen.Šišky 942
143 00 Praha 4 - Kamýk
Tel.: 244033467
 
E-mail: jan.silhavy@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 42´ 30.998" sš 14° 12´ 9.001" vd
Nadmořská výška: 430 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Samostatná budka v zahradě s ovocnými stromy umístěná cca 20m od budovy Lesní správy.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive SBLHM Manuální měřicí program
inactive SBLHT Měření těžkých kovů v SPM
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1997 Datum zániku: 31.03.2003

Mapa umístění lokality