Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: PPLS
Název: Plzeň-Skvrňany
Stát: Česká republika
Vlastník: Město Plzeň
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Obec (ZÚJ): Plzeň
Klasifikace
Zkratka: B/S/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: předměstská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
Terezie Brzkové
Plzeň
Správce lokality, adresa
Správa informačních technologií (SIT) města Plzně
Dominikánská 4
301 00 Plzeň
Tel.: 378035136
 
E-mail:
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 44´ 45.567" sš 13° 19´ 14.694" vd
Nadmořská výška: 337 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
V kontejneru na rozhraní zástavby sídlištního typu a volné krajiny s převažující ornou půdou.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive PPLSA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.09.1996 Datum zániku: 31.05.2017

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality