Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: PPCH
Název: Plzeň-Červený Hrádek
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-město
Obec (ZÚJ): Plzeň
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 45´ 47.008" sš 13° 27´ 36.000" vd
Nadmořská výška: 320 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zelená plocha v intravilánu (park, lesopark)
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Z okraj obce poblíž družstevní bytové zástavby.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive PPCHM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 04.02.1988 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality