Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: PKRS
Název: Krašov
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Plzeňský
Okres: Plzeň-sever
Obec (ZÚJ): Bezvěrov
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 59´ 46.761" sš 13° 4´ 50.331" vd
Nadmořská výška: 710 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Mimo obec, vrcholové partie mírně zvlněného členitého terénu, na pozemku RKS. Nový typ měřící skříně.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive PKRSM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.05.1996 Datum zániku: 31.05.2003

Mapa umístění lokality