Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: PBRC
Název: Brčálník
Stát: Česká republika
Vlastník: EKOTOXA
Kraj: Plzeňský
Okres: Klatovy
Obec (ZÚJ): Železná Ruda
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
EKOTOXA Opava, s.r.o.
Horní nám. 2
74601 Opava
Tel.: 553696228
 
E-mail: emc@ekotoxa.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 11´ 29.996" sš 13° 13´ 30.001" vd
Nadmořská výška: 887 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
V horském terénu na otevřeném prostranství.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive PBRCM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 30.03.2000 Datum zániku: 31.03.2004

Mapa umístění lokality