Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 24.03.2022 03:57 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: MLOS
Název: Loštice
Stát: Česká republika
Vlastník: Obec Loštice
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/R/A-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
MÚ v Lošticích
nám. Míru v Lošticích 66/1
789 83 Loštice
Tel.: 583 445 101
 
E-mail: podatelna@mu-lostice.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 44´ 52.502" sš 16° 55´ 32.799" vd
Nadmořská výška: 258 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active MLOSA Automatizovaný měřicí program
active MLOSP Měření PAHs
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 29.05.2018 Datum zániku:

Mapa umístění lokality