Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: MLBM
Název: Luboměř
Stát: Česká republika
Vlastník: EKOTOXA
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
Obec (ZÚJ): Libavá
Klasifikace
Zkratka: B/R/-
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny:
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
neurčeno

Tel.:
 
E-mail:
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 41´ 19.999" sš 17° 40´ 1.996" vd
Nadmořská výška: 586 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
V obci Luboměř pod Strážnou v areálu VLS Lipník u administrativní budovy, na volném prostranství v zahradě.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive MLBMM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.12.1993 Datum zániku: 30.06.1995

Mapa umístění lokality