Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: MKUN
Název: Kunčice
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav lesního hospodářství
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Obec (ZÚJ): Staré Město
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-REG
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: regionální
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
Výzkumný ústav lesního hospodářství

15604 Jíloviště Strnady
Tel.: 257921276
 
E-mail: sramek@vulhm.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 11´ 22.993" sš 16° 56´ 30.003" vd
Nadmořská výška: 450 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část strmějšího svahu (nad 8%)
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive MKUNM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.01.1998 Datum zániku: 31.12.2005

Mapa umístění lokality