Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 13.05.2023 04:40 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: MBVO
Název: Bílá Voda
Stát: Česká republika
Vlastník: EKOTOXA
Kraj: Olomoucký
Okres: Šumperk
Obec (ZÚJ): Bílá Voda
Klasifikace
Zkratka: B/R/N-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
EKOTOXA Opava, s.r.o.
Horní nám. 2
74601 Opava
Tel.: 553696228
 
E-mail: emc@ekotoxa.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 26´ 13.997" sš 16° 53´ 48.003" vd
Nadmořská výška: 375 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: zemědělská půda, trvalý travní porost
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
V severním směrem orientovaném údolí, nedaleko od léčebny v obci Bílá Voda na st. hranicích s PLR, severní část Rychlebských hor.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive MBVOM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.09.1993 Datum zániku: 31.03.2004

Mapa umístění lokality