Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 30.11.2021 03:54 SEČ


Základní údaje
Kód lokality: MBUP
Název: Brodek u Přerova
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Olomoucký
Okres: Přerov
Obec (ZÚJ): Brodek u Přerova
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob.Ostrava
K Myslivně 3/2182
70800 Ostrava - Poruba
Tel.: 596900218
 
E-mail: blanka.krejci@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 49° 28´ 27.880" sš 17° 21´ 7.273" vd
Nadmořská výška: 204 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Velmi dobrá otevřená lokalita v areálu objektu vodárny.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive MBUPA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.03.1994 Datum zániku: 12.12.2000

Mapa umístění lokality