Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LVSE
Název: Všelibice
Stát: Česká republika
Vlastník: Výzkumný ústav rostlinné výroby
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Obec (ZÚJ): Hlavice
Klasifikace
Zkratka: B/R/A
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
VÚRV
Nové Spořice 4987
43001 Chomutov
Tel.: 474629726
 
E-mail: ustak@atlas.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 38´ 12.998" sš 14° 56´ 17.997" vd
Nadmořská výška: 420 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Louka u samostatně stojícího hospodářského stavení č.p.37 situovaného v komplexu zem. půdy.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LVSEM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.10.1984 Datum zániku: 31.03.1998

Mapa umístění lokality