Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LUHL
Název: Uhelná
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Obec (ZÚJ):
Klasifikace
Zkratka: B/R/NA-NCI
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní;zemědělská
EOI B/R - podkategorie: příměstská
Adresa lokality (nepovinné)

Uhelná
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 51´ 58.442" sš 14° 54´ 8.819" vd
Nadmořská výška: 330 m
Doplňující údaje
Terén: dno otevřeného, provětrávaného údolí
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko - městské nebo venkov (4 - 50 km)
Umístění
Na okraji malé obce, na zatravněném pozemnku s výhledem na příhraniční oblast s Polskem.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
active LUHLA Automatizovaný měřicí program
active LUHL9 Měření distribuce počtu částic - FIDAS
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 23.10.2020 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality