Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LPRH
Název: Prácheň
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Česká Lípa
Obec (ZÚJ): Kamenický Šenov
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 46´ 14.995" sš 14° 29´ 41.001" vd
Nadmořská výška: 565 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: část zastavěná, část nezastav. plocha, okraj obcí
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
S okraj obce, v budce ČO na zahradě domku. Nový typ měřící skříně od roku 1995.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LPRHM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 01.08.1988 Datum zániku: 31.03.2003

Mapa umístění lokality