Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 13.05.2023 04:40 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LJNM
Název: Jablonec-město
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Jablonec nad Nisou
Obec (ZÚJ): Jablonec nad Nisou
Klasifikace
Zkratka: B/U/R
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: městská
EOI - charakteristika zóny: obytná
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)
28.října
Jablonec n. Nisou
Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 43´ 38.509" sš 15° 9´ 43.762" vd
Nadmořská výška: 500 m
Doplňující údaje
Terén: horní nebo střední část povlov. svahu (do 8%)
Krajina: řídká nízkopodlaž.zástavba(ves,vilová čtvrť)
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)
Umístění
V městské zástavbě, u nemocnice, mimo přímý vliv dopravy.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LJNMA Automatizovaný měřicí program
active LJNMM Manuální měřicí program
active LJNM0 Měření těžkých kovů v PM10
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 25.11.1992 Datum zániku:

Fotografie lokality


Mapa umístění lokality