Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LJED
Název: Ještěd
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Obec (ZÚJ): Světlá pod Ještědem
Klasifikace
Zkratka: B/R/N
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 43´ 57.927" sš 14° 59´ 7.218" vd
Nadmořská výška: 1010 m
Doplňující údaje
Terén: vrchol. poloha ve značně svažitém terénu (nad 10%)
Krajina: trvalý travní porost, téměř bez zástavby
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Horní stanice lanovky na vrcholu Ještědu, stanice v objektu lanovky.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LJEDM Manuální měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 23.01.1969 Datum zániku: 31.03.2003

Mapa umístění lokality