Informace o kvalitě ovzduší v ČR

Seznam lokalit, kde se měří znečištění ovzduší

Aktualizováno: 16.05.2024 05:10 SELČ


Základní údaje
Kód lokality: LHRS
Název: Hrádek n.Nisou
Stát: Česká republika
Vlastník: Český hydrometeorologický ústav
Kraj: Liberecký
Okres: Liberec
Obec (ZÚJ): Hrádek nad Nisou
Klasifikace
Zkratka: B/R/AN
EOI - typ stanice: pozaďová
EOI - typ zóny: venkovská
EOI - charakteristika zóny: zemědělská;přírodní
EOI B/R - podkategorie:
Adresa lokality (nepovinné)

Správce lokality, adresa
ČHMÚ - pob. Ústí n/Labem
Pošt. přihrádka 2
40011 Ústí n/Labem
Tel.: 472 706 057
 
E-mail: helena.placha@chmi.cz
Lokalizace
Zeměpisné souřadnice: 50° 51´ 39.559" sš 14° 49´ 50.479" vd
Nadmořská výška: 250 m
Doplňující údaje
Terén: rovina, velmi málo zvlněný terén
Krajina: zemědělská půda, převažuje orná půda
Reprezentativnost: oblastní měřítko (desítky až stovky km)
Umístění
Ve volné krajině 1 km SZ od Hrádku, na rovině na okraji pole.
Seznam měřicích programů:
Kód Typ
inactive LHRSA Automatizovaný měřicí program
Vznik a zánik měřicího místa:
Datum vzniku: 09.06.1993 Datum zániku: 31.07.2003

Mapa umístění lokality